About

Mij name is Ellen, I am a mentor, I have more than 20 years experience in yoga and meditation as well I am a certified Hypnotherapist. I am autodidact, polyglot (fluent in 6 languages).

Prior business/life experience are in Sales & Marketing, Real Estate Sales, Business Intelligence Headhunter, Trade-shows, Public Speaker. Educational Trainer.

My goals: To make a positive change in the world, using the principles of the Law of Attraction to help you with your life and projects with………

1 on 1 coaching. Brainstorming sessions. Seminars / Workshops with guided meditations.

My workshops consists of Private  / Groups / Online

 • Hypnosis NLP,  CD’s (Dutch & English)
 • Visual Guided Meditation CD’s (Dutch & English)
 • Personalised Guided Meditation CD’s (Dutch & English)
 • Personalised Hypnosis NLP, CD’s (Dutch & English)
 • Personalised Visual Rampages (Dutch & English)
 • Personalised Programs to Unself Yourself (Resistance Debug)
 • NLP
 • Alignment Tools
 • Practical Strategies
 • Exercises & How To’s
 • The Awareness boosting methods to offer participants a means of observing negative thoughts, habits and stress in ways that produce new insight and positive change
 • Webinars (Dutch & English)

Screen Shot 2018-02-05 at 19.52.22.png

Wie & wat:

Mijn naam is Ellen, Ik ben een mentor, heb meer dan 20 jaar ervaring in yoga en meditatie en ben een gecertificeerde hypnotherapeut. Ik ben autodidact, polyglot (vloeiend in 6 talen).

Voorafgaande levens/bedrijfservaring in Sales & Marketing, onroerend goed verkoop, Business Intelligence Recruiter, Beurzen, Presentaties, Publiek spreker. Educatieve Trainer.

Mijn doel: is om een positieve bijdragen en verandering in de wereld te weeg te brengen, volgens de principes van de wet van aantrekkingskracht, om je te helpen met je leven en projecten die je wilt bereiken met………
1 op 1 coaching. Brainstormsessies. Seminars / Workshops met geleide meditaties.

Mijn workshops bestaan uit Privé sessies / groepen / Online:

 • NLP
 • Alignment Tools
 • Praktische strategieën
 • Oefeningen & uitleg waarom
 • Het bewustzijn stimuleren door methoden te bieden aan deelnemers dmv het observeren van je negatieve gedachten, gewoonten en stress, op een manier die nieuwe inzichten en positieve verandering zullen produceren.
 • Webinars (Nederlands & Engels)
 • Hypnose NLP, CD’s (Nederlands & Engels)
 • Visualisatie meditatie CD’s (Nederlands & Engels)
 • Gepersonaliseerde Hypnose NLP, CD’s (Nederlands & Engels)
 • Gepersonaliseerde geleide meditatie CD’s (Nederlands & Engels)
 • Gepersonaliseerd visuele Rampages (Nederlands & Engels)
 • Gepersonaliseerd programma voor Unself jezelf (weerstand Debug)

Screen Shot 2018-02-05 at 19.52.22.png

3d_golden_text_effect